Self-Determination.no

Velkommen til Self-Determination!

Vår spesialitet er utførelse av analyser og rapportering samt håndtering av endringsledelse, i forbindelse med omorganisering, endringer og forbedringer av Service Desk Management (og også hele IT-avdelinger) hos organisasjoner.
I tillegg er vi spesialister på anskaffelse-, installasjon-, konfigurasjon- og systemadministrasjon av lokale og skybaserte programvareløsninger for Service Desk Management, IP-telefoni, e-post/kalender/møter, samhandling, dokumenthåndtering og administrering av påmeldinger til aktiviteter/foredrag/kurs/seminarer/workshops.
Vi har også spesiell fokus og kompetanse på utleie av Service Desk/Incident Managers, dispatchere og 1.-/2. linje support konsulenter til Service Desk funksjonen i organisasjoner.

Self-Determination Limited utfører oppdrag innenfor executive coaching, ledercoaching, teamcoaching og mentoring/coaching av enkeltindivider i organisasjoner.
Vi gjennomfører også ulike typer personlighetstesting av eksisterende personale i organisasjoner samt ved kvalifisering av kandidater som organisasjoner vurderer å leie inn som konsulenter eller ansette i ulike roller.

I tillegg leier vi ut våre egne konsulenter og konsulenter vi samarbeider med, til midlertidige eller langvarige oppdrag i roller som IT-direktører, IT-sjefer, IT Operation Managers, prosjekt portefølje- og programledere, prosjektledere og rådgivere. Vi leier også ut IT-drift konsulenter.
Self-Determination Limited hjelper også organisasjoner med rekruttering til disse rollene (både vikariater og faste stillinger), samt kvalifisering av kandidater, gjennomføring av intervjuer og andre ting i prosessen etter behov, i situasjoner der innleie av konsulenter til disse rollene ikke er hensiktsmessig eller ønskelig.